שבוע העליות תשע"ט

"ונמשכת שיירה מן המאה שעברה 
רחוקים כבר היוצאים איכרים וחלוצים 
שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך 
ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו…"

                                                           (עלי מוהר)

בשבוע הבא נציין את שבוע העליות בו נספר את סיפורם של העולים 

לארץ ישראל שהגיעו מכל קצוות תבל.. 

ספרו לנו מהיכן הגיעה המשפחה שלכם לישראל

 לחצו על הקישור ועדכנו במפת העולם.

הודעות ועדכונים

פרויקטים ותוכניות ייחודיות